PASLAUGOS
 
Mokymai
Darbų sauga
Gaisrinė sauga
Techninė priežiūra
ISO ir OHSAS standartai
Auditas ir konsultavimas
Užimtumo paslaugos
  KONSULTACIJOS IR MOKYMAI  
 
  • Konsultuoju diegiant vieną ar kelias, atskiras ar integruotas vadybos sistemas (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001);
  • Atlieku darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, statinių priežiūros, aplinkosaugos dokumentų bei esamos situacijos atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams auditą;
  • Vykdau įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas;
  • Konsultuoju rengiant darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, gaisrinės saugos, pastatų priežiūros vidinius dokumentus, įmonės valdymo dokumentus;
  • Konsultuoju vertinant profesinę riziką, atlikus profesinės rizikos vertinimą ir nustačius riziką konsultuoju parenkant atitinkamas saugos priemones, tiriant nelaimingus atsitikimus, darbuotojų sveikatos tikrinimo klausimais;
  • Vykdau įmonės vidinius mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, gasirinės saugos, vadybos sistemų mokymus;
  • Konsultuoju paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimui koreguoti, atnaujinti ar gauti;
  • Konsultuoju rengiant dokumentaciją statybos produktų atitikties įvertinimui pagal STR 1.01.04:2002 “Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir “CE” ženklinimas”.

 Svetainė priklauso Dariui Kelčiauskui @ Lietuva, Alytus 2017 m.