PASLAUGOS
 
Mokymai
Darbų sauga
Gaisrinė sauga
Techninė priežiūra
ISO ir OHSAS standartai
Auditas ir konsultavimas
Užimtumo paslaugos
  Konsultuoju diegiant vieną ar kelias, atskiras ar integruotas vadybos sistemas (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)  
 

ISO 9001 sertifikatas liudija, kad įmonė stabiliai teikia produktus arba paslaugas, atitinkančius kliento ir teisinius reikalavimus. Tai yra, įmonėje vykstantys procesai, darantys įtaką kokybei, atitinka standarto reikalavimus. Pagal standarto reikalavimus įdiegta kokybės vadybos sistema užtikrina, kad kliento reikalavimų vykdymo tęstinumas bus užtikrintas nuo užsakymo gavimo iki projektavimo, gamybos, sandėliavimo ir pristatymo.

ISO 14001:2004 yra tarptautinių ISO 14000 standartų, skirtų aplinkos apsaugos vadybai, grupės dalis. ISO 14001:2004 standartas apibrėžia svarbiausius reikalavimus aplinkos apsaugos aspektų identifikavimui, stebėjimui ir visos sistemos valdymui bei gerinimui, gali būti taikomas bet kuriai organizacijai.

OHSAS 18001 yra tarptautinis standartas, keliantis reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemoms. Lietuvos standartizacijos departamentas šį standartą žymi LST 1977:2008. Standarto tikslas - paremti ir skatinti gerą darbuotojų saugos ir sveikatos praktiką, išlaikant pusiausvyrą su socialiniais ir ekonominiais poreikiais. Įmonėje diegiama vadybos sistema pagal OHSAS 18001 yra skirta užtikrinti įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą, mažinant nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę ir darbuotojų sergamumą.

 
     
Svetainė priklauso Dariui Kelčiauskui @ Lietuva, Alytus 2017 m.