Darius Kelčiauskas

 

Asmeninė informacija.:                                                                              

Gimimo data.:          1970-02-05

Gimimo vieta.:         Molėtai

Gimtoji kalba.:         Lietuvių                                                                            

Lytis.:                       Vyras

Adresas.:                   Lauko  19 - 24, Alytus

Mobilus telefonas.:   8 607 04431

El. paštas.:                dariuskelciauskas@gmail.com

 

Išsilavinimas ir kvalifikacija.:

Aukštasis Universitetinis.:

1988 - 1994 Lietuvos žemės ūkio akademija. Suteikta inžinieriaus hidrotechniko kvalifikacija.

Vidurinis išsilavinimas.:

1977 - 1988 Utenos ketvirta vidurinė mokykla (1981 – 1985 baigiau Utenos dailės mokylą)

Turiu: 1. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto pažymėjimą (konsultacinė valdymo veikla);

             2. Įmonės darbuotojo saugos ir sveikatos specialisto pažymėjimą (statyba);

             3. Įmonės vadovų priešgaisrinės saugos pažymėjimą.

 

Seminarai ir mokymų programos.:

2005 11 29 – mokymai „Tyrimo metodologija (socialiniai ir humanitariniai mokslai)“.

2005 11 17 – mokymai „Informaciniai gebėjimai“.

2006 03 03 – mokymai „Mokslinių rezultatų pristatymas“.

2007 01 23 – mokymai „ Komandinis darbas“

2007 10 22 - 26 – ISO 9000:2000 Series Auditor/Lead Auditor Training Course (Course No. A17024 certified by the International Register of Certificated Auditors (IRCA)).

2008 01 16-20 – Occupational Heaalth and Safety Management Systems Auditor Conversion Training Course (Course No. A16830 certified by the International Register of Certificated Auditors (IRCA)).

2008 03 14 – suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdytojo priežiūros dalies vadovo pareigas (negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, kiti statiniai – aplinkos apsaugos dalis).

2008 04 03 – kursai – „Efektyvios vadybos vertė statybų versle“. Yra sertifikatas.

2008 04 11 – suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas (gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, kiti statiniai).

2008 04 22 – Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių ir darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai mokymai.

2008 06 03-09 – kvalifikacijos kėlimo kursai – Ergonominių rizikos veiksnių vertinimas.

2008 11 21 – suteiktas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas tvarkomųjų paveldosaugos darbų vadovavimui (keliai, gatvės, teritorijų dangos).

2009 02 17 – UAB „Infoklodai“ – Statybos procesų dokumentacija. Pildymas ir pildymo reikšmė“.

2009 02 19-20 – UAB „TMD partneriai“ – Sėkmingas vadovavimas.

2009 12 – SMART – Veiklos vertinimo pokalbiai ir koučingas vadovavime.

2010 07 21 – 23 – Environmental Management Systems Auditor Conversion Training Course (Course No. A8925 certified by the International Register of Certificated Auditors (IRCA)).

Nuo 2006 metų dalyvauju darbuotojų saugos ir sveikatos vadovų klubo veikloje (per metus įvyksta 8 sesijos).

2012 04 20 – kvalifikacijos kėlimo kursai – psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimas.

Dalyvavęs įvairiuose vidaus auditorių mokymuose (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

2006 03 15-16, 2005 05 19, 2004 11 18, 2005 02 14, 2003 05 14, 2007 03 01, 2000 03 01-02, 2012 04 04 (ISO 19011:2012) Yra sertifikatai.

Dalyvavęs įvairiuose darbuotojų saugos ir sveikatos mokymuose 2005 07 28, 2007 05 11, 2007 04 12, 2008 02 15, 2008 03 14 – 15, 2009 06, 2009 11 23, 2012 02 02 . Yra sertifikatai.

Kiti seminarai 2008 02 21, 2010 05 12, 2011 02 22.

 

Darbo patirtis.:

1994 –1999  Alytaus miesto ir rajono policijos komisariatas. 1994 - 1998 patrulių būrio vadas, 1998 – 1999 kvotos skyrius – kvotėjas.

1999 – 2009 04 07 – UAB „Alkesta“ darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos tarnybos vadovas (3 darbuotojai). Integruotos vadybos sistemos (ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007) koordinatorius. OHSAS 18001:2007 esu pats sukūręs ir įdiegęs sistemą, visas rizikas identifikavęs asmeniškai be jokių konsultantų (išskyrus tuos veiksnius, kuriuos turi pamatuoti tik akredituotos laboratorijos). UAB „Alkesta“ OHSAS vadybos sistemą įdiegė ir standartą gavo viena iš pirmųjų (2006 01 27).

Darbo funkcijos:  buvau atsakingas už darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos (mokesčių skaičiavimus, nuotekas, oro taršą, atliekas, monitoringą ir pan.), priešgaisrinės saugos, radiacinės saugos organizavimą įmonėje, naudingųjų iškasenų karjerų veiklą, integruotos vadybos sistemos sukūrimą, įgyvendinimą ir priežiūrą. Buvau atsakingas už visų sistemų įdiegimą, priežiūrą, kontrolę, auditų organizavimą, buvau vedantysis vidaus auditorius (vidaus auditorių komandą sudarė 12 darbuotojų), programų, tvarkų, tikslų, analizių ir pan. paruošimą, gamybinių ir vadovybinės analizės susirinkimų pravedimą, įvairių mokymų darbininkams ir administracijos darbuotojams organizavimą ir pravedimą.

Kartu su tarnybos darbuotojais rinkome medžiagą, informaciją, nuotraukas ir leidome kartą per ketvirtį vietinį UAB „Alkesta“ laikraštį „Kelininkas“.

Kartu su tarnybos darbuotojais rengdavome projektų valdymo planus, sukūrėme, atspausdinome ir dalindavome kiekvienam darbuotojui tarnybines knygeles su visa reikiama informacija darbininkui ir darbų vadovui apie išduotus spec. rūbus, inventorių, mokymus ir pan. Ir dar daug įvairių naujovių ir kontrolės tvarkų esame įvedę ir nuolatos jas tobulinome ir pildome naujomis. Organizuodavome tikrinimus objektuose, padaliniuose, tarnybose dėl alkoholio vartojimo (alkotesteriu), analizuojame kuro sunaudojimą, medžiagų naudojimą bei atliekame netikėtus patikrinimus objektuose.

2009 04 07 – 2011 04 07 AB „Kauno tiltai“ vidaus audito ir kokybės kontrolės direktorius. Pagrindinės funkcijos – užtikrinti vidaus audito ir kokybės kontrolės funkcijas įmonėje, kontroliuoti ie tobulinti vidaus tvarkų, procesų ir teisės katų įgyvendinimą, vykdyti veiklos ir valdymo auditus ir identifikuoti rizikas, teikti rekomendacijas valdymo, veiklos ir resursų paskirstymo klausimais, vadovauti pavaldiems darbuotojams. Taip pat atsakingas už darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, priešgaisrinės saugos organizavimą įmonėje, naudingųjų iškasenų karjerų veiklą, integruotos vadybos sistemos priežiūrą.

2009 – 2011 – iki dabar VŠĮ LST Sert – techninis ekspertas, auditorius.

2011 – iki dabar VšĮ „Euromatas“ – auditorius, audito vadovas.

2011 – iki dabar Bureau Veritas – auditorius.

2011 02 15 – iki dabar dirbu antraeilėse UAB „Plentprojektas“. Darbo funkcijos: atsakingas už darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos organizavimą įmonėje, integruotos vadybos sistemos (ISO9001, ISO14001, OHSAS18001) priežiūrą. Vykdau įvairių statinių, inžinerinių tinklų, detaliųjų planų projektų aplinkosauginės dalies projektavimą.

2011 03 14 – iki dabar dirbu antraeilėse UAB „RV OFERTA“. Darbo funkcijos: atsakingas už darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, pastatų priežiūros organizavimą įmonėje.

2011 02 28 – iki dabar dirbu D.Kelčiausko IĮ vadovu. Tiekiamos paslaugos: Konsultuoja diegiant vieną ar kelias, atskiras ar integruotas vadybos sistemas (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001); atlieka darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, statinių priežiūros, aplinkosaugos dokumentų bei esamos situacijos atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams auditą; vykdo įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas; konsultuoja rengiant darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, gaisrinės saugos, pastatų priežiūros vidinius dokumentus, įmonės valdymo dokumentus; konsultuoja vertinant profesinę riziką, atlikus profesinės rizikos vertinimą ir nustačius riziką konsultuoju parenkant atitinkamas saugos priemones, tiriant nelaimingus atsitikimus, darbuotojų sveikatos tikrinimo klausimais; vykdo įmonės vidinius mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, gasirinės saugos, vadybos sistemų mokymus; konsultuoja paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimui koreguoti, atnaujinti ar gauti; konsultuoja rengiant dokumentaciją statybos produktų atitikties įvertinimui pagal STR 1.01.04:2002 “Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir “CE” ženklinimas”.

 

Įgūdžiai

Puikiai dirbu su kompiuteriniu „MS Office“ paketu.

Turiu  „A, B, C“ kategorijų vairuotojo pažymėjimą (stažas nuo 1988 metų); nuo 2008 03 27 traktoriaus ir savaeigės mašinos vairuotojo (traktorininko) pažymėjimą TR1 kategorija; nuo 2007 12 14 motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimą (leidžiama valdyti vidaus vandenyse motorinį ir sportinį katerius)

Kalbos:

gimtoji – lietuvių – puikiai;

rusų – labai gerai,

anglų – patenkinamai.

 

Papildoma informacija

Esu atsakingas, nuoseklus, draugiškas, greitos orientacijos, veiklus, nes tai yra mano gyvenimo variklis, atviras naujovėms,  dirbantis tik  komandoje, mėgstantis konkretumą, nes branginu savo ir kitų laiką, turintis  organizacinius ir vadovavimo įgūdžius žmonėms ir procesams, sprendimo priėmimo, konfliktų sprendimo, komandos formavimo ir motyvavimo įgūdžius.

 

Laisvalaikis

Laisvalaikiu žaidžiu krepšinį.

Mėgstu keliones, skaityti istorines knygas, bei būti ir dirbti gamtoje savo sodyboje.

 

 

 

Darius Kelčiauskas