PASLAUGOS
 
Mokymai
Darbų sauga
Gaisrinė sauga
Techninė priežiūra
ISO ir OHSAS standartai
Auditas ir konsultavimas
Užimtumo paslaugos
  GAISRINĖ SAUGA  
 
  • Rengiu gaisrinės saugos instrukcijas;
  • Rengiu žmonių, darbuotojų evakavimo planus;
  • Teikiu konsultacijas gaisrinės saugos klausimais;
  • Parenku gaisrinės saugos ženklus bei gaisrinį inventorių;
  • Užpildau objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaraciją.
 
   

 

Svetainė priklauso Dariui Kelčiauskui @ Lietuva, Alytus 2017 m.