PASLAUGOS
 
Mokymai
Darbų sauga
Gaisrinė sauga
Techninė priežiūra
ISO ir OHSAS standartai
Auditas ir konsultavimas
Užimtumo paslaugos
  Darbuotojų sauga ir sveikata  
 
Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba kad ji būtų kiek įmanoma sumažinta.
 
 

• Atlieku darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų bei esamos situacijos atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams auditą.            

• Konsultuoju vertinant profesinę riziką, atlikus profesinės rizikos vertinimą ir nustačius riziką, konsultuoju parenkant atitinkamas saugos priemones, tiriant nelaimingus atsitikimus, darbuotojų sveikatos tikrinimo klausimais.

• Konsultuoju rengiant darbuotojų saugos ir sveikatos vidinius dokumentus, bei įmonės valdymo dokumentus.

• Vykdau įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas.

• Vykdau įmonės vidinius mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

 

Svetainė priklauso Dariui Kelčiauskui @ Lietuva, Alytus 2017 m.