PASLAUGOS
 
Mokymai
Darbų sauga
Gaisrinė sauga
Techninė priežiūra
ISO ir OHSAS standartai
Auditas ir konsultavimas
Užimtumo paslaugos
  AUDITAS IR KONSULTAVIMAS  
 

• Atlieku auditą darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, statinių priežiūros, aplinkosaugos dokumentų bei esamos situacijos atitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams;


• Konsultuoju vertinant profesinę riziką, atlikus profesinės rizikos vertinimą ir nustačius riziką konsultuoju parenkant atitinkamas saugos priemones, tiriant nelaimingus atsitikimus, darbuotojų sveikatos tikrinimo klausimais;


• Konsultuoju taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimui koreguoti, atnaujinti ar gauti;


• Konsultuoju rengiant dokumentaciją statybos produktų atitikties įvertinimui pagal STR 1.01.04:2002 “Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir “CE” ženklinimas”.

• Konsultuoju diegiant vieną ar kelias, atskiras ar integruotas vadybos sistemas (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001);

• Konsultuoju rengiant darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, gaisrinės saugos, pastatų priežiūros vidinius dokumentus, įmonės valdymo dokumentus;

 
   

 

Svetainė priklauso Dariui Kelčiauskui @ Lietuva, Alytus 2017 m.